Hydrojetten, slopen zonder schade aan de bewapening

Hydrojetten valt in de categorie ‘extreem’, het slopen van betonbekleding door middel van water. Onder ultra hogedruk worden dikke lagen van het oppervlak ‘gesloopt,’ tot een diepte van 50 centimeter. Dit alles gebeurt, zónder de bewapening te beschadigen.

Hydrojetten is een uitstekende manier om betonbekleding te slopen zonder de interne stalen constructie te beschadigen. Het wordt toegepast op betonnen vloeren, muren en plafonds. Zelfs reiniging achter de bewapening is mogelijk.

Hydrojetten zonder schade aan de stalen constructie

Hydrojetten slopen Straalservice GielisKort geleden werd de hulp van Straalservice Gielis ingeroepen bij de aanleg van een nieuw treinperron. De betonvloer bleek verkeerd gestort te zijn op de uiterst kostbare T-profielen.

Omdat deze T-profielen en de bewapening in geen enkel geval beschadigd mochten worden, was hydrojetten voor deze opdrachtgever het meest geschikte middel.

De betonvloer werd gesloopt (tot een diepte van 50 centimeter), door middel van hydrojetten, zonder de ondergrond te beschadigen. Vervolgens werden de T-profielen weer recht gelegd door de ijzervlechter en was de ondergrond klaar voor het storten van het nieuwe beton.

Voordelen hydrojetten

  • Stofvrij
  • Milieuvriendelijk
  • Geen vonken
  • Minder afval